12 effectieve interventies: hefbomen om in te grijpen in een systeem

De 12 effectieve interventies zijn gebaseerd op het werk van Donella Meadows, een van de grote systeemdenkers van de vorige eeuw. Ze was lid van de Club van Rome en hoofdauteur van “Limits to Growth”.

De lijst begint bij de minst effectieve interventie op 12 en eindigt met de meest effectieve interventie op 1 maar het grootste belang zit in de systemische samenhang van de verschillende interventies. Welke interventie je ook kiest, zorg ervoor dat het een bijdrage levert aan een andere interventie. Een levend systeem kenmerkt zich door de mate waarin het kan omgaan met veranderende omstandigheden. Daarvoor is het noodzakelijk dat je een paradigmashift kunt realiseren. De huidige tijd maakt dit weer scherp duidelijk.

De visualisering geeft een beeld van de interventies. Daarnaast vind je een samenvattingvan de tekst (hefboompunten visualisering GGTO Donella Meadows samenvatting) de volledige tekst (hefboompunten visualisering GGTO Donella Meadows) over de interventies.

Veel leesplezier. Blijf gezond, let op jezelf, de ander en het geheel.

12 effectieve interventies: hefbomen om in te grijpen in een systeem