Gericht op de ontwikkeling van het lerend vermogen van het individu, de samenwerking met de ander en in relatie met het geheel. Altijd op basis van de principes van een levend systeem: diversiteit, onderlinge samenhang en zelf-organisatie.

Coaching & begeleiding van het lerend ontwikkelen van het individu. Wat wil ik leren?

 • Individuele coaching gericht op de ontwikkeling van het Zelf als mens en/of als professional. Wat wil je realiseren in je leven en je werk?
 • Individuele coaching gericht op de interactie met de ander. Wat is mijn volgende stap als lerend teamlid? Hoe kan ik mijn team activeren?
 • Individuele coaching gericht op de interactie met het systeem. Hoe kan ik het systeem beïnvloeden in de richting van de visie? Wat heeft het systeem nodig van mij en hoe kan ik leren daaraan te beantwoorden?
 • Neem contact op voor een persoonlijke route: info@autopoiesis.nu
 • Op verzoek van de klant…..
 • DISC instrument:

Training & ontwikkeling van teams en groepen.

 • Wie willen we zelf en samen zijn? Wat willen wij samen realiseren? Visie in de klas, het team, de school, de organisatie.
 • DISC instrument om de team samenstelling te (h)erkennen. Werken vanuit begrip voor diversiteit, talenten en mogelijkheden.
 • Coaching, training en begeleiding van netwerken van leerkrachten, interne begeleiders en leidinggevenden.
 • Op verzoek van de klant…..

Innovatie van het systeem. Werken aan het geheel vanuit dynamische complexiteit.

 • Wat betekent het om vanuit de bedoeling, het verlangen, de opdracht, de missie, visie, de waarden te werken aan de innovatie van het systeem. Wat betekent dat voor elk individu maar vooral ook voor het systeem? Welke vertraging in de innovatie is natuurlijk en welke is meer dan natuurlijk? Wat is de route die we ontworpen hebben? Het design van het innovatieproces is belangrijk en gaat verder dan het maken van een plan.
 • Netwerk autopoiesis: scholen die zelf en samen werken aan de eigen innovatie en daarin samen een systeem van innoverende scholen worden die met en van elkaar leren. De enige versnelling in het vertragende leerproces komt voort uit het leren van en met elkaar.
 • Ontwerpen van de innovatie op niveau van College van Bestuur. Wat is de rol van de leider in het CvB? Hoe geef ik vorm en inhoud aan de ontwikkeling van eigenaarschap bij alle betrokkenen?
 • Op verzoek van de klant…..

Analyse instrument om je eigen gedrag, het gedrag van de ander en van het systeem beter te begrijpen. Ieder mens is uniek en wil graag (h)erkend worden in zijn/haar uniciteit. We ervaren tegenstellingen in elkaar. Waarom heeft de een weerstand tegen de verandering en de ander niet? Waarom heeft de een voldoende aan feiten en laat de ander zich leiden door gevoel?

Het DISC-model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!

Het DISC-instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Je hebt al een DISC profiel vanaf € 350,- exclusief btw en inclusief 2 uur individuele coaching.

Bekijk bovenstaand video voor een gedetailleerde uitleg.

Op verzoek van de klant kunnen de onderstaande kaders ingezet worden voor individuele, team en systeemprocessen:

 • De breinvriendelijke klas
 • Meervoudige intelligentie en talentontwikkeling
 • Samenwerkend leren
 • Denkgewoonten
 • Systeemdenken
 • Duurzaamheid (als mens, als teamspeler, als bewoner planeet)
 • De Lerende Organisatie, Peter Senge
 • Theory U, Otto scharmer
 • Five Minds for the Future Howard, Gardner
 • 7 eigenschappen van happy kids, Sean Covey
 • Reinventing Organizations, van Frederic Laloux
 • Autopoietisch leerproces
 • ?

GGTO is een CRKBO geregistreerde instelling en is BTW vrijgesteld