Het design, het ontwerp van het leren.
De grote lijnen.
De mindmap “Leren van de toekomst in
de school voor de toekomst”