Het waarom van het leren
Focus op leren in plaats van kennis. Kennis is een van de bijproducten van de kwaliteit van het leerproces van het individu in relatie tot de ander en in relatie tot HET.

Belangrijke waarden
Zelfcreatie van het IK, van het Ik in relatie tot de ANDER en van het IK in relatie tot het SYSTEEM.

“Weten wat je moet doen als je niet weet wat te doen.”

Dit zijn ook de kaders voor een meer duurzame wereld.

De weg naar een meer duurzame wereld loopt via kinderen. Het is onze taak als volwassenen om kinderen te begeleiden ondersteunen en inspireren in het creëren van een wereld die zij graag willen zien. Het systeem school heeft daarin een belangrijke rol

“Kinderen gaan naar school zodat er later grote mensen zijn die wel begrijpen hoe we met de aarde moeten omgaan.”

Bron: Rembrandt, 8 jaar. Missing Chapter Foundation