De concretisering van het ontwerp gericht op actie.
Leren is in je huidige situatie met je beschikbare middelen jezelf ontwikkelen in relatie tot de ander en de omgeving gericht op optimale ontwikkeling van jezelf in relatie tot de ander en de omgeving.

Het gebruik van tools geeft je de mogelijkheid om boven jezelf uit te stijgen.
Het autopoietisch leerproces en het gebruik van tools en hulpmiddelen helpen je om te weten wat je moet doen als je HET even niet weet.

Waarnemen
Je neemt waar vanuit alle zintuigen, vanuit je intuïtie en je ratio. Je gebruikt zoveel mogelijk verschillende perspectieven en kunt je verplaatsen in jezelf, de ander en het systeem om waar te nemen wat ertoe doet. Het is het begin maar ook het einde van het autopoietisch proces

Patronen
Patronen duiden. Wat zijn hoofdzaken in je waarnemen? Je gebruikt bijvoorbeeld de gedragspatroongrafiek om patronen te duiden of de mindmap om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.

Kritische vragen
Je stelt vragen die gesteld willen worden, die je hart, hoofd en handen openen. Je gebruikt de verschillende kaders die je toepast bij het waarnemen om vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven jezelf, de ander en het systeem te bevragen.

Systeemstructuren
Je gebruikt tools van systeemdenken zoals de relatiecirkel, stock & flow (voorraad-stroom diagram) om oorzaak-gevolg relaties te duiden. Je ontdekt de belangrijkste hefbomen voor ontwikkeling.

De bron
Je stelt jezelf, de ander en het systeem vragen die dieper reiken, die op zoek gaan de naar de onderliggende mentale modellen, naar de bron van ons waarnemen, denken en handelen.
Humor kan ontwapenend zijn als je teveel in je eigen mentale model verblijft.

De essentie van het thema
Je raakt de kern en voelt, weet met heel je systeem waar het om gaat en wat gedaan moet worden. Je weet nog niet precies hoe maar dat is de volgende stap. Hier laat je los wat overbodig is en pak je vast wat er werkelijk toe doet.
Dit is het oog van de naald in Theory U.

Cirkel van permanente verandering
Het leren van jou als individu. Waarnemen en besef. Je duidt wat het voorgaande voor jou betekent. Je bent eerlijk en kritisch naar jezelf. Je kunt niet meer om de opgedane inzichten heen. Je verandering is al gestart maar je beseft het nog niet helemaal. Je onderzoekt je gegroeide besef van wat je waargenomen hebt.

Houding en overtuiging. Je wordt je meer bewust van jouw houding en overtuigingen en hoe deze misschien wel belemmerend of juist stimulerend zijn voor jouw verandering. Vaardigheden en capaciteiten. Je bent je bewust geworden van de noodzaak om nieuwe vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen.

Terrein van actie
Het leren van het systeem. Je verbindt het voorgaande aan de richting gevende kaders van je systeem. Je organiseert het leerproces van het systeem in de innovatie van de infrastructuur. Je neemt je als systeem voor om bepaalde stappen te gaan zetten en voert die uit. Je maakt gebruik van instrumenten, methoden en tools die je daarbij gaan helpen.

Reflectie
Je reflecteert op je proces en de opbrengsten van je proces voor jezelf, je relatie met de ander en je relatie met het systeem. Wat zijn de resultaten. Wat is gelukt, wat nog niet en wat maakt dat het zo gegaan is. Je neemt je voor om het anders te doen en maakt dat concreet in gedrag. Je reflecteert op de mate waarin je jouw ontwikkeling verinnerlijkt hebt, hoe je dat in jouw systeem toegepast hebt en hoe je het verinnerlijken en toepassen cyclisch aanpakt.

Tools
De tools zijn de hefboom om boven jezelf uit te stijgen. Door de tools kun je groeien, weet je wat je moet doen als je niet weet wat te doen.

Dynamische complexiteit.
Er is geen start of eindpunt. Alles hangt met elkaar samen. Je begint ergens doordat je een keuze maakt (inzoomen) en regelmatig kijk je naar het geheel (uitzoomen) om vanuit een ander perspectief dieper te onderzoeken gericht op leren.