Nieuw boek: Leren in een levend systeem

Vijf architecturen voor de school van de toekomst

Leren in een Levend Systeem is een boek voor leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs, maar biedt voor iedereen perspectief voor ontwikkeling in deze sterk veranderende tijden.

  • Praktisch voorbeelden voor in de klas, op school en in het leven
  • Theoretische kaders en concepten

  • Wetenschappelijke inzichten

Nieuw boek: Leren in een Levend Systeem

Vijf architecturen voor de school van de toekomst

Leren in een Levend Systeem is geschreven voor leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs, maar biedt voor iedereen perspectief voor ontwikkeling in deze sterk veranderende tijden.

  • Praktisch voorbeelden voor in de klas, op school en in het leven
  • Theoretische kaders en concepten

  • Wetenschappelijke inzichten

Dit boek is geen antwoord op de problemen van deze tijd, maar…

Leren in een Levend Systeem staat vol met inzichten, kennis en vaardigheden die Guus Geisen in samenwerking met anderen heeft opgedaan. Hij laat met praktische voorbeelden zien hoe deze kennis tot ander gedrag leidt bij zichzelf, jongeren, volwassenen en systemen.

Samen kunnen we doen wat ertoe doet.

Dit boek is geen antwoord op de problemen van deze tijd

Leren in een Levend Systeem staat vol met inzichten, kennis en vaardigheden die Guus Geisen in samenwerking met anderen heeft opgedaan. Hij laat met praktische voorbeelden zien hoe deze kennis tot ander gedrag leidt bij zichzelf, jongeren, volwassenen en systemen.

Samen kunnen we doen wat ertoe doet.

Van machinedenken naar denken als levend systeem

Leren in een Levend Systeem is voor leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs, maar biedt voor iedereen perspectief voor ontwikkeling in deze sterk veranderende tijden. Het boek is gevuld met wetenschappelijke inzichten, theoretische kaders en concepten. De koppeling naar voorbeelden in de klas, op school en in het leven maken de theorie praktisch toepasbaar.

Samenvatting

Hoe kunnen jongeren in een sterk veranderende wereld overleven? En hoe kunnen ze een duurzamere wereld creëren? In potentie is dit duurzame gedrag in elke jongere aanwezig. Zij zijn de volwassenen van de toekomst.

Om dit te ontwikkelen is er een andere aanpak nodig dan het Nederlandse onderwijs in de afgelopen decennia heeft gehanteerd. Ons machinedenken heeft tot fantastische ontwikkelingen geleid. Maar door vanuit uniformiteit, fragmentering en productiviteit te werken, heeft deze aanpak tot onbedoelde effecten geleid. En als de wereld verandert, kan het onderwijs niet hetzelfde blijven. Maar hoe dan?

Anders kijken, denken en handelen is nodig: van machinedenken naar levend systeem denken. Dit boek verduidelijkt deze transformatie met behulp van vijf architecturen: de ruimte, het leerproces, het curriculum, het leiderschap en de gemeenschap. Door met elke architectuur los én in samenhang te werken, ontstaat er perspectief voor de aanpak van complexe vraagstukken.

Het resultaat?

Kennis en inzicht bij kinderen (leerlingen) zodat zij wijs kunnen handelen. Ze leren en werken zelf – samen en als systeem – met behulp van tools aan complexe vraagstukken zodat ze leren omgaan met veranderende omstandigheden.

Machine | Kinderen zijn geen lege vaten die gevuld moeten worden met kennis.
Lesgeven | De kloof tussen de les in de klas en de les in het leven wordt steeds groter.
Protocol | Het hebben van een protocol is geen garantie voor gedragsverandering.
Systeemdenken: jongeren snappen het meteen en volwassenen vinden het lastig

Van machinedenken naar levend systeem denken

Leren in een Levend Systeem is voor leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs, maar biedt voor iedereen perspectief voor ontwikkeling in deze sterk veranderende tijden. Het boek is gevuld met wetenschappelijke inzichten, theoretische kaders en concepten. De koppeling naar voorbeelden in de klas, op school en in het leven maken de theorie praktisch toepasbaar.

Samenvatting:

Hoe kunnen jongeren in een sterk veranderende wereld overleven? En hoe kunnen ze een duurzamere wereld creëren? In potentie is dit duurzame gedrag in elke jongere aanwezig. Zij zijn de volwassenen van de toekomst.

Om dit te ontwikkelen is er een andere aanpak nodig dan het Nederlandse onderwijs in de afgelopen decennia heeft gehanteerd. Ons machinedenken heeft tot fantastische ontwikkelingen geleid. Maar door vanuit uniformiteit, fragmentering en productiviteit te werken, heeft deze aanpak tot onbedoelde effecten geleid. En als de wereld verandert, kan het onderwijs niet hetzelfde blijven. Maar hoe dan?

Anders kijken, denken en handelen is nodig: van machinedenken naar levend systeem denken. Dit boek verduidelijkt deze transformatie met behulp van vijf architecturen: de ruimte, het leerproces, het curriculum, het leiderschap en de gemeenschap. Door met elke architectuur los én in samenhang te werken, ontstaat er perspectief voor de aanpak van complexe vraagstukken.

Het resultaat? Kennis en inzicht bij kinderen (leerlingen) zodat zij wijs kunnen handelen. Ze leren en werken zelf – samen en als systeem – met behulp van tools aan complexe vraagstukken zodat ze leren omgaan met veranderende omstandigheden.

Dit boek en het netwerk van Guus vormen de bron voor mijn ontwikkeling als schoolleider […] Het lezen van het boek vraagt tijd en reflectie. Tegelijkertijd geeft het helderheid en ruimte. Hier geldt: georganiseerde vertraging leidt tot versnelling.

We delen in het netwerk natuurlijk al vele processen en ik ben Guus eeuwig dankbaar voor zijn deskundig en stimulerend leiderschap. Vele beschrijvingen in het boek en de vele bronnen geven me de voeding die ik nodig heb om een duurzaam lerend systeem voor mezelf, het team en het systeem te creëren. Dank dat jij mijn gids bent.

Marie-Antoinette Megens, Directeur Basisschool Meerdijk

Dit boek en het netwerk van Guus vormen de bron voor mijn ontwikkeling als schoolleider […] Het lezen van het boek vraagt tijd en reflectie. Tegelijkertijd geeft het helderheid en ruimte. Hier geldt: georganiseerde vertraging leidt tot versnelling.

We delen in het netwerk natuurlijk al vele processen en ik ben Guus eeuwig dankbaar voor zijn deskundig en stimulerend leiderschap. Vele beschrijvingen in het boek en de vele bronnen geven me de voeding die ik nodig heb om een duurzaam lerend systeem voor mezelf, het team en het systeem te creëren. Dank dat jij mijn gids bent.

Marie-Antoinette Megens, Basisschool Meerdijk
Autopoiesis | Guus Geisen

Over auteur Guus Geisen

Guus Geisen werkte als leerkracht en leidinggevende in het Speciaal Basisonderwijs en was onderwijsbegeleider in het PO en VO. Hij werkt inmiddels twintig jaar als zelfstandig ondernemer en heeft zich gespecialiseerd in innovatie en organisatieontwikkeling vanuit een lerend en levend perspectief. Hij werkt met jongeren aan complexe vraagstukken en inspireert volwassenen om te leren met én van jongeren.

In 2011 verscheen De Kunst van het Denken, waarin hij de verbinding maakt tussen resultaten van hersenonderzoek en de toepassing daarvan in de klas en op school. Zijn tweede boek Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs publiceerde hij in 2013. Hierin beschrijft hij het waarom, hoe en wat van duurzaamheid in het onderwijs. ‘Leren in een levend systeem’ is het passende vervolg hierop met verdieping en concretisering voor de transformatie van het onderwijs en organisaties.

Guus Geisen - Autopoiesis

Over auteur Guus Geisen

Guus Geisen werkte als leerkracht en leidinggevende in het Speciaal Basisonderwijs en was onderwijsbegeleider in het PO en VO. Hij werkt inmiddels twintig jaar als zelfstandig ondernemer en heeft zich gespecialiseerd in innovatie en organisatieontwikkeling vanuit een lerend en levend perspectief. Hij werkt met jongeren aan complexe vraagstukken en inspireert volwassenen om te leren met én van jongeren.

In 2011 verscheen De Kunst van het Denken, waarin hij de verbinding maakt tussen resultaten van hersenonderzoek en de toepassing daarvan in de klas en op school. Zijn tweede boek Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs publiceerde hij in 2013. Hierin beschrijft hij het waarom, hoe en wat van duurzaamheid in het onderwijs. ‘Leren in een levend systeem’ is het passende vervolg hierop met verdieping en concretisering voor de transformatie van het onderwijs en organisaties.

Pre-order nu!

Leren in een levend systeem
Vijf architecturen voor de school van de toekomst

Leren in een Levend Systeem is vanaf april 2024 verkrijgbaar.