Individuele
coaching

Individuele
coaching

Trainingen voor
schoolleiders

Groepscoaching
en -training

Netwerken voor systeeminnovatie

Facilitator voor systeeminnovatie

Indien gewenst gebruik ik in mijn trainingen en netwerken het DISC-instrument.
N.B. Guus Geisen Training & Ontwikkeling is CRKBO-geregistreerd en is vrijgesteld van btw.

Training voor schoolleiders

Duurzame ontwikkeling in het Primair Onderwijs

Deze training is speciaal ontworpen voor schoolleiders en sluit aan bij de theorie uit het boek Leren in een levend systeem. Gedurende tien bijeenkomsten werk je aan een duurzaam fundament voor jou, je team en je schoolsysteem. Focus op de theoretische en praktische onderbouwing voor duurzamere schoolontwikkeling.

Inclusief certificaat. Het Schoolleidersregister beoordeelt binnenkort deze training.

De Lerende Organisatie als bron voor leidinggeven aan leren

Deze training is voor schoolleiders die hun organisatie willen transformeren naar een lerend systeem. De nadruk ligt op het waarnemen, het denken en handelen in het nu. Wat kan je NU doen als je leert van het verleden en kijkt naar wat je in de toekomst wilt realiseren? Ontwikkel een visie voor jouw organisatie en bereik stap voor stap jouw doelen.

Inclusief certificaat en toekenning van 100 punten voor herregistratie Schoolleider PO.

“Een van de mooie eigenschappen van Guus is hoe hij ruimte geeft aan de deelnemers waardoor ze deelgenoot worden van de bijeenkomst. Hij laat mensen naar het systeem kijken met visualiseringen. Door de tekening zien teamleden oorzaak-gevolg en kunnen ze weer verder. Guus zet het simpel neer zodat iedereen het snapt: een mindmap vertalen naar een praktisch werkmodel. Het zet mensen aan het denken. Daarnaast was de inzet van de DISC-methode goed voor ons als team. Het heeft ons als team de ruimte gegeven om de samenwerking bespreekbaar te maken en inzicht gegeven hoe we verschillende perspectieven kunnen verbinden.”

Peter Poortman, Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit Kopwerk-Schooltij

Facilitator: systeeminnovatie en netwerken

“Guus helpt je om de dagelijkse complexiteit van systemen werkbaar te maken. Daarvoor gebruikt hij heldere modellen die telkens opnieuw in te zetten zijn. Guus inspireert, daagt je uit en verbindt je met je eigen menszijn. Iedere bijeenkomst levert een rijke opbrengst op.”

Hettie Strijdonk, IB De Blinker

Hoe ga je als systeem om met veranderende omstandigheden? Grote innovaties bereik je niet met één persoon of één organisatie, je moet ze vanuit de maatschappij benaderen. Met Autopoiesis bied ik passende tools en een groot referentiekader waardoor iedereen boven zichzelf uitstijgt. Ook faciliteer ik (netwerk)bijeenkomsten om vanuit een missie, visie en waarden succesvol innovaties door te voeren.

Je leert – daar waar het passend is – natuurlijke vertraging te omarmen en tegelijkertijd ontwikkelingen te versnellen door te leren van en met elkaar. Welke route hebben jullie bedacht? Wat zijn de belemmeringen en welke rol spelen die? De stappen in dit innovatieproces zijn minstens zo belangrijk als het einddoel.

Netwerken

Autopoiesis biedt een tweetal netwerken aan. De eerste is voor leidinggevenden in het (speciaal) basisonderwijs. Het netwerk ‘Leren van de toekomst in de school van de toekomst’ is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die de aspiratie hebben om het systeem af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Kijk voor meer informatie op de hiervoor bedoelde pagina’s.

Individuele coaching

Ontwikkel je als mens en professional: wat wil jij bereiken in je werk en in je leven? Deze individuele coaching richt zich op jouw interactie met jezelf, met anderen en het systeem.

  • Wat is voor jou betekenisvol?
  • Welke kernpunten staan voor jou centraal?
  • Hoe motiveer en activeer jij jezelf en je omgeving?
  • Hoe leer je van jezelf en anderen?
  • Wat wil je bereiken in jouw leven en met jouw werk?
“Als coach is Guus voor mij bijzonder waardevol. Vanuit een veilig klimaat kan ik ook (domme) zaken aan de orde stellen. Hij weet voor mij – door de juiste vragen te stellen – de vinger op de zere plek te leggen, waardoor ik weer verder kan.”
Erica Benard, Directeur en IB Basisschool De Branding
DISC-methode

DISC-methode

DISC is een digitaal instrument waarmee ik persoonlijke analyses maak. Met behulp van deze tool breng ik in beeld hoe je wilt groeien en je wilt ontwikkelen, hoe je met problemen wilt leren omgaan en hoe je nu en in de toekomst jouw ontwikkeling aanpakt.

Deze persoonlijke analyse gebruik ik ook om teams in beeld te brengen en het teamgedrag helder te krijgen. Wie heeft welke rol en behoefte in het team en hoe kun je op elkaar inspelen? Aan de hand van de uitkomsten zorg je sneller voor concrete systeeminnovaties.

Guus Geisen | Autopoiesis
Maak kennis met het gezicht achter Autopoiesis en de filosofie van zelfcreatie.

WIE IS GUUS GEISEN?

Guus Geisen richt zich als coach en facilitator op persoonlijke ontwikkeling, en de ontwikkeling, training en vernieuwing van teams en organisaties. Zeven vragen aan deze ondernemende onderwijskundige.

Over het concept autopoiesis schreef Guus Geisen meerdere boeken.

BOEKEN

In zijn boeken Leren van een Levend SysteemAutopoiesis en De kunst van het denken schrijft Guus Geisen over hoe we concreet het onderwijs in Nederland kunnen vernieuwen en benadert hij leerprocessen en de kwaliteit van leren vanuit (hersen)onderzoek.

Contact Autopoiesis
Meer informatie of interesse? Neem contact op met Autopoiesis.

CONTACT OPNEMEN

Neem voor een afspraak of kennismakingsgesprek contact met mij op via 06-51055776 of stuur een mail naar info@autopoiesis.nu.

Contact

Op zoek naar een (organisatie)coach, facilitator, spreker of inspirator? Neem voor een kennismakingsgesprek of afspraak contact met mij op.