Op een duurzame manier ontwikkeling realiseren?

Met het Netwerk Autopoiesis voor Schoolleiders werk je samen als team aan de ontwikkeling van elke deelnemende school. Wat kunnen we morgen verdiepen en toepassen van wat we vandaag hebben geleerd? Elke school kiest zelf de innovatie waar ze aan wil werken, waarna we al deze ontwikkelingen met elkaar verbinden vanuit een lerend perspectief. Omdat van elke school het leidinggevend team deelneemt, is het belangrijk dat dit personen zijn die belangrijk zijn voor de kwaliteit van innovatie op jouw school.

De schoolleider kan ervoor kiezen het netwerk te gebruiken voor herregistratie Schoolleider PO voor de volgende professionaliseringsthema’s:

 • Visiegestuurd onderwijs
 • Verandermanagement
 • Leidinggeven aan leren

Deelname aan het Netwerk Autopoiesis kan met 85 punten bijdragen aan herregistratie van de schoolleider.

Netwerk schoolleiders Autopoiesis
Guus Geisen - Autopoiesis

Voor wie?

Dit netwerk is bedoeld voor leidinggevenden in het (speciaal) basisonderwijs. Deelname aan het netwerkt versnelt het leren van deelnemers. Waarom? Omdat het verinnerlijken en toepassen van nieuwe vaardigheden, houding en de ontwikkeling van bewustzijn over waarom, hoe en wat je wilt leren, altijd vertraagt. Het kost aandacht, tijd en energie. Door van en met elkaar te leren, versnel je het leerproces en leer je vanuit het systeem te ontwikkelen.

Het leren van het individu, als teamlid en als systeem is de kern van dit Autopoiesis-netwerk.

Wat houdt het netwerk in?

Samen met andere schoolleiders werk je aan de transformatie van de huidige werkelijkheid naar de gewenste situatie. Daarbij werken we aan een heldere missie, visie en waarden. Inclusief de impact daarvan en de beweging die ze veroorzaken. De leidinggevende werkt gedurende het jaar binnen het netwerk aan het realiseren van de innovatie voor zichzelf, het team en de school.

Innovatieprocessen

In dit netwerk werkt elke school vanuit het eigen schoolplan aan de te realiseren innovaties en brengt dat in als casus. We verbinden deze innovaties met elkaar vanuit de kaders om te leren omgaan met innovatieprocessen. Leren gericht op het proces van creëren.

Welke houding en overtuiging nemen we waar als het goed gaat of als reflectie ontbreekt? Welke richtinggevende kaders onderbouwen de innovatie? Wat is de passende route om tot resultaten te komen? Hoe verinnerlijken we de verandering in duurzaam gedrag van elke medewerker? En hoe passen we het toe in het systeem?

Kortom: Leer werken aan én vanuit een heldere missie, waarden en visie, het managen van verandering en het leidinggeven aan leren.

Netwerk schoolleiders Autopoiesis

Resultaten van het netwerk

 • Duurzame realisatie van de ontwikkelingsplannen: van de huidige naar de wenselijke situatie zoals beschreven in het schoolplan en het strategisch beleid van het bestuur.

 • Vertaalslag van de bedoeling van de systeemschool naar een duurzame ontwikkeling voor de kinderen.

 • Een duidelijke, uitgewerkte route waarin de missie, visie en waarden en het geconcretiseerde gedrag worden vertaald naar de werkelijkheid.
 • Het ontwikkelen van good practice op basis van de eigen innovatie.

 • De mogelijkheid om eigen ervaringen als voorbeeldschool te delen waardoor anderen kunnen versnellen in hun innovatie.

Praktische informatie & aanmelden

We komen 10 keer per jaar bij elkaar en werken dan aan de ontwikkelingen die scholen zelf kiezen. De dagdelen zijn online of op locatie en kunnen in overleg worden gecombineerd tot hele dagen. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het netwerk zonder herregistratie.

Tijdstip

08.30 -12.30 uur

Kosten

 • Deelname netwerk zonder herregistratie: €1495 (vrijgesteld van btw);
 • Deelname netwerk met herregistratie Schoolleider PO: €1995 (vrijgesteld van btw). Inclusief online startgesprek, ontwikkelgesprek, eindgesprek en certificaat;

 • Deelname door tweede persoon uit het team €995 (zonder herregistratie Schoolleider PO);

 • Deelname door tweede persoon uit het team met herregistratie Schoolleider PO: €1495 (vrijgesteld van btw).

Aanvullende kosten: locatie en materialen

Wil je deelnemen aan het netwerk ‘Autopoiesis voor Schoolleiders’? Stuur je gegevens naar guusgeisen@autopoiesis.nu. Voor vragen of extra informatie kunt u via hetzelfde mailadres contact opnemen of een persoonlijk kennismakingsgesprek via Zoom aanvragen.