Autopoiesis boek

Autopoiesis | Guus Geisen

Dit is een van de boeken die Guus Geisen heeft geschreven om onderwijsprofessionals aan te sporen de dialoog over onderwijs en duurzaamheid aan te gaan. In het boek geeft Guus een aantal aanbevelingen richting het onderwijs, maar laat hij ook met praktijkvoorbeelden zien hoe we concreet het onderwijs in Nederland kunnen vernieuwen.

Lees de samenvatting van Autopoiesis of bestel hieronder de volledige pdf-versie.

€7,50 (pdf)

Boek De kunst van het denken

De kunst van het denken | Guus Geisen

In dit boek benadert Guus Geisen de kwaliteit van leren en leerprocessen vanuit hersenonderzoek. Enerzijds is het voor het leerproces belangrijk om meer te weten over de werking van de hersenen. Tegelijkertijd moet het ‘weten’ worden omgezet in ‘leren’ in de eigen praktijk. Een praktisch boek dat theorieën verbindt aan praktijkvoorbeelden uit het onderwijs.

Lees de samenvatting van De kunst van het denken of bekijk deze review.

“Dit boek geeft een helder beeld waar het bij het geven van goed onderwijs om draait: het belang van emotie voor leren, het belang van gerichte aandacht. Inspirerend geschreven en direct toepasbaar in de praktijk van de volgende dag. Daarnaast levert het boek een positieve bijdrage aan mijn persoonlijke groei. Waar ik in mijn rol als leerkracht, moeder en mens mijn voordeel mee doe.”

Marieke Baselmans, voormalig leerkracht en communicatie-adviseur voor het onderwijs

€25,00

Boek Verbonden wijsheid

Verbonden wijsheid | Linda Booth Sweeney

Een prachtig boek dat aansluit bij de werkwijze van Guus Geisen. Schrijfster Linda Booth Sweeney onderzoek twaalf beginselen van de natuur aan de hand van een volksverhaal. De natuur kan ons veel leren. In de natuur bestaat er bijvoorbeeld niet zoiets als afval of verspilling. Als we de wetten of beginselen van de natuur leren begrijpen en volgen, kunnen we ze naleven. Zo kunnen ook wij duurzaam leven zonder de natuurlijke bronnen op deze planeet uit te putten.

€20,00

Boeken bestellen