Autopoiesis in de praktijk

Stichting Kopwerk/Schooltij in de kop van Noord-Holland maakt elke maand een mooi magazine waarin een thema centraal staat. Deze maand is dat “zelfcreatie” en daarin laten medewerkers zien hoe ze zelfcreatie (autopoiesis) concreet maken in de klas en de school.