Boeken van Margaret Wheatley

De boeken van Margaret Wheatley vormen een rode draad in haar ontwikkeling als mens en als professional. Om het boek op waarde te kunnen schatten is het van belang om te begrijpen waar het boek vandaan komt. Wat is de ontwikkeling die geleid heeft tot dit product.

Sinds 2008 gaat Meg elk jaar 2 maanden op retraite. Van begin januari tot begin maart zondert ze zich af van de wereld en neemt de tijd om te mediteren en te onderzoeken, te studeren en te leren. Haar boeken zijn doorleefd geschreven, wat ze schrijft heeft ze diepgaand verkend en onderzocht in zichzelf, de ander en de wereld.

Leadership and the new science (1992/1999/2006)

We leven in een tijd van chaos, rijk aan potentieel voor nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe wereld staat op het punt geboren te worden. We hebben nieuwe ideeën, nieuwe manieren van kijken en nieuwe relaties nodig om ons nu te helpen. Nieuwe wetenschap – de nieuwe ontdekkingen in de biologie, de chaos-theorie en de kwantumfysica die ons begrip van hoe de wereld werkt verandert – biedt deze begeleiding. Het beschrijft een wereld waarin chaos natuurlijk is, waar orde “gratis” beschikbaar is.

Het toont de ingewikkelde netwerken van samenwerking die ons verbinden. Het verzekert ons dat het leven om orde vraagt, maar gebruikt wanorde om er te komen. Relaties zijn waar het om gaat, zelfs op subatomair niveau. Het leven is een enorm web van onderlinge verbindingen waar samenwerking en participatie vereist zijn. Chaos en verandering zijn de enige route naar transformatie.

A simpler way (1996)

Geconstrueerd rond vijf hoofdthema’s – spel, organisatie, zelf, opkomst en samenhang – daagt A Simpler Way de manier waarop we leven en werken uit met een diepgaand wereldbeeld.

Turning to One Another: Simple Conversations to restore Hope to the Future (2002)

Toen dit boek voor het eerst in 2002 werd gepubliceerd, deed ik een vermetele uitspraak: “Ik geloof dat we de wereld kunnen veranderen als we weer naar elkaar luisteren.” Ik geloof dit nog steeds. Ik geloof nog steeds dat als we ons tot elkaar wenden, als we met elkaar beginnen te praten – vooral met degenen die we vreemde of vijand noemen – deze wereld haar donker wordende richting kan keren en ten goede kan veranderen. En ik weet met heel mijn hart dat de enige manier waarop de wereld zal veranderen, is als veel meer van ons naar voren stappen, onze oordelen loslaten, nieuwsgierig naar elkaar worden en het risico nemen om een gesprek te beginnen.

Wat gaan we hieraan doen? Welke rol spelen we? Trekken we ons terug en hopen we op zijn minst een bevredigend privéleven te leiden? Of wenden we ons tot elkaar en doen we wat we kunnen om een gezonde toekomst te ontwikkelen?

Finding our Way: Leadership for an Uncertain Time (2005)

Al vele jaren heb ik geschreven over hoe je veerkrachtige en adaptieve organisaties kunt creëren waarin mensen worden gezien als de zegen, niet het probleem. Ik heb geprobeerd aan te tonen hoe perspectieven over chaos, netwerken en relaties die voortkomen uit de nieuwe wetenschappen kunnen worden toegepast op menselijke organisaties. Zulke organisaties worden creatieve, zelforganiserende levende systemen, in plaats van de meer algemene, sterk gecontroleerde, mechanistische systemen die alleen robotachtig gedrag creëren.

Perseverance (2010)
Hoe komt het dat sommige mensen volhouden, standvastig en volhardend blijven, wat er ook gebeurt? Hoe komt het dat sommige mensen, zelfs met mislukkingen, misleiding en tegenslagen, doorgaan met datgene waar ze om geven? Jarenlang heb ik gezien dat mensen ondanks tragedies en barre omstandigheden volhielden en ik hoopte dit nooit zelf te moeten ervaren.

Dit boek is mijn aanbod voor jou als je iemand wilt zijn die volhardt, als je hoopt dat jouw werk en leven bijdragen aan het beter maken van de wereld, voor de mensen, de zaken en plaatsen waar je van houdt.

Walk out Walk On: A Learning Journey into Communities Daring to Live the Future Now (2011)

Kunnen we in dit tijdperk van steeds complexere problemen en krimpende hulpbronnen zinvolle en duurzame oplossingen vinden voor de uitdagingen waar we vandaag voor staan als individuen, gemeenschappen en naties? In Walk Out Walk On laten zeven gemeenschappen over de hele wereld zien hoe ze hun vindingrijkheid en zorgzaamheid gebruiken om erachter te komen hoe ze kunnen werken met wat ze hebben om te creëren wat ze nodig hebben.

So Far From Home: Lost and Found in Our Brave New World (2012)

Dit boek beschrijft hoe we ons goede werk met toewijding, energie, discipline en vreugde kunnen doen door bewust een nieuwe rol voor onszelf te kiezen, die van “Warriors for the Human Spirit”. Ook staat er een beschrijving in van hoe we eindigden in een wereld die niemand wil – ingehaald door hebzucht, eigenbelang en onderdrukkende macht -, precies het tegenovergestelde van wat we zo hard hebben geprobeerd om te creëren. Dit boek biedt een beschrijving voor de toekomst, hoe we ons verdriet, verontwaardiging en frustratie kunnen transformeren in de vaardigheden van inzicht en mededogen, om deze donkere tijd te dienen met dapperheid, fatsoen en zachtaardigheid.

Als “Warriors for the Human Spirit” ontdekken we ons juiste werk, werk waarvan we weten dat het van ons is om te doen wat ertoe doet. We engageren ons van harte, belichamen waarden die we koesteren, laten de opbrengstgerichtheid los en houden zorgvuldig rekening met relaties. We dienen die kwesties en mensen waar we om geven, niet zozeer gericht op het maken van een verschil, als op een verschil zijn.

How Does the Raven Know?

Een zeer persoonlijk en reflecterend werk dat Meg net na haar 70e verjaardag heeft geschreven. Elk van haar boeken is een uitnodiging om de wereld met nieuwe ogen waar te nemen. Maar in tegenstelling tot haar voorgaande zeven boeken nodigt “How Does Raven Know?” je uit om de wereld opnieuw te zien, niet door de wetenschap, maar door heilige wijsheden. Het is een aanmoediging om de steun, het vertrouwen en het gezelschap te ontdekken van wat we in deze tijd nodig hebben.

Daarnaast is het ook een introductie in een wereld die we hebben verworpen of genegeerd, een wereld die nog steeds voor ons wordt bewaard in de oude tradities van wijsheid in verschillende culturen. Het is geen oproep tot actie, maar om een relatie te hebben met vergeten metgezellen die ons bereidwillig ondersteuning, aanmoediging en troost kunnen bieden.

Who Do We Choose To Be (2017)

Enkele jaren geleden, toen Meg geconfronteerd werd met onomkeerbare mondiale problemen en de decentralisatie van leiderschap, daagde ze elke leider die ze ontmoette uit met enkele vragen. Wie kies je om te zijn in deze tijd? Ben je bereid om welke kracht en invloed je dan ook hebt om eilanden van gezond verstand te creëren? Om beste menselijke kwaliteiten op te roepen en te steunen, om te creëren, te verbinden en te volharden? Kies jij bewust en moedig ervoor om leiderschap terug te eisen als een nobel beroep dat mogelijkheden en menselijkheid schept temidden van toenemende angst en onrust?

Dit boek roept ons op om leiders te zijn voor deze tijd van diepe verstoring. Om leiderschap terug te eisen als een nobel beroep dat mogelijkheden en menselijkheid schept temidden van toenemende angst en onrust door het creëren van Islands of Sanity, eilanden van gezond verstand, van heelheid.