Verdieping training Wheatley: Warriors for the Human Spirit

De twee instrumenten van elke warrior:

  1. Compassie
  2. Onderscheidingsvermogen

Compassie is een vorm van empathie. Het betekent medelijden, medeleven, medegevoel, mededogen, Latijn: compassio, afgeleid van compati (com [samen], pati [lijden]). Onderscheidingsvermogen stelt ons in staat om scherp en helder waar te nemen zodat we wijs kunnen handelen. Wijs handelen komt voort uit de balans tussen beide instrumenten.

Voor jezelf en de ander

Compassie is een vorm van empathie en komt voort uit het lijden van de ander en de verbinding met onszelf. We stellen ons voor wat het lijden van de ander betekent en verplaatsen ons in de ander zonder dat lijden over te nemen. Compassie kan ingezet worden naar onszelf, de ander en de omgeving (dichtbij en veraf in tijd en plaats). Het begint met openheid, met de vaardigheid om waar te nemen wat er om ons heen gebeurt. Wat neem jij waar in jezelf, de ander en de omgeving?

Allereerst gaat het om compassie voor jezelf. Kun je als eerste vriendelijk zijn voor jezelf? Ben je kritisch en hard voor jezelf, oordelend over wat je niet goed hebt gedaan? Perfectie nastrevend is het lastig om compassie te hebben voor jezelf als iets niet lukt. Wie ben je en waar sta je nu in je ontwikkeling?

Compassie voor de ander en de omgeving vanuit liefdevolle vriendelijkheid. Om jezelf en de ander geen kwaad te doen. We kunnen boosheid en agressie ervaren en dat uit zich in gedrag waarbij we onszelf en de ander schade kunnen berokkenen. Compassie uit zich in non-agressie en liefdevolle vriendelijkheid.

Balans

Onderscheidingsvermogen gaat over scherpzinnigheid, over helder en scherp waarnemen wat om ons heen gebeurt. Wat neem je waar in jezelf, de ander of de omgeving? Hoe raakt dat jou en wat betekent dat voor je handelen? Welk oordeel wordt geprikkeld door je waarnemen en het gevoel dat dit oproept? Vanuit compassie kun je je oordeel en gevoel parkeren, vanuit onderscheidingsvermogen raak je de kern en laat je bijzaken los zodat je wijs kunt handelen.

Wat neem je waar, wat betekent dit en wat is dan een passende actie? Gandhi beschreef het als volgt: “The day the power of love overrules the love of power the world will know peace”. Adam Kahan schreef een prachtig boek met als titel “power and love” waarin hij de balans tussen krachtige liefde en de liefdevolle kracht verheldert.