Begin training Meg Wheatley: Warriors for the Human Spirit

Deze week is het begin van een 10-weekse verdieping van de training. Elke week deel ik enkele gedachten en perspectieven van mijn training om mezelf te prikkelen te verdiepen in de ontwikkeling die ik belangrijk vind. Als het jou ook inspireert of stimuleert hoor ik graag van je.

Margaret Wheatley baseert haar training op haar boek “Who Do We Choose To Be?” uit 2017. Deze training faciliteert ze vanaf 2015 en ik heb deelgenomen in cohort 5. Haar boek is verdeeld in 3 thema’s:

  1. Facing Reality: onder ogen zien van de realiteit. Wat is de staat van de wereld in deze tijd? De enige oplossing voor welk probleem dan ook is “community”.
  2. Claiming Leadership: doe wat je kunt met wat je tot je beschikking hebt.
  3. Restoring Sanity: creëren van kleinschalige ontwikkeling die ertoe doet.
Deel 1. Het ZELF

Het Zelf kennen = het ZELF ont-kennen,

om beschikbaar te zijn,

voor de ander,

voor de omgeving.

Het ZELF is een constructie, het is samengesteld door onze ervaringen, door de omgeving waarin we opgegroeid zijn. Het wordt bevestigd door de feedback die we krijgen en door de verwachtingen die we van onszelf en de ander hebben. Je bent een man, vrouw, arm, rijk, goed, slecht, aardig of niet. Alle duiding die we eraan geven wordt door iemand gegeven.

Analyse instrumenten (bijvoorbeeld: Human Dynamics, DISC, PPA, Meyer-Briggs Type Indicator) analyseren jou als persoon op basis van psychologische inzichten en verbinden daar een conclusie aan. Het zijn waardevolle instrumenten die je kunnen helpen om jezelf en de ander te leren kennen maar ze leiden vaak ook tot typeringen waar we niet meer los van kunnen komen. We leggen het ZELF vast op basis van onze patronen, mentale modellen en onze kijk op de wereld.

En zo verklaren we onszelf en hoe vaker dit bevestigd wordt hoe dieper de vaststelling verankerd raakt, totdat we het zelf (ZELF) gaan geloven. Het worden identiteiten, ‘boxes’, gevangenissen waar we voor opkomen, die we verdedigen. Het worden verdedigende ego’s. Onze oordelen en vooroordelen activeren onze identiteit en onze identiteit activeert onze oordelen en vooroordelen. Hoe sterker we hieraan vasthouden hoe krachtiger we ze verdedigen. Als we onze ego’s verdedigen en beschermen is er geen ruimte voor de ander en de omgeving.

Er is geen vastgestelde ZELF.

We zijn wezens met een bewustzijn en we zetten ons bewustzijn in om meer helder en scherp waar te nemen zodat we wijs kunnen handelen. Wijs handelen kan vanuit een rol, elke rol die voorstelbaar is. We kunnen elke rol aannemen die we belangrijk vinden. Maar daarvoor moeten we het idee van identiteit loslaten. Door een rol te omarmen die past bij de situatie kunnen we leren anders vasthouden. Ik kan ervoor kiezen om in een bepaalde situatie vast te houden aan een identiteit of vanuit een rol te verbinden met de situatie. Welke rol vraagt deze situatie van mij?

Kiezen voor een rol vergt training.

We kunnen de wereld niet hanteerbaar maken zonder training. Onze zintuigen zijn de poorten naar de wereld om ons heen. Ze nemen waar hoe de wereld met ons communiceert. De identiteiten, rollen, gewoontepatronen zijn niet het probleem. We werken ermee, we onderzoeken ze en nemen waar wat ze met ons doen. We tillen het op een bewust niveau. Dat betekent dat we ons bewust zijn van onze triggers. Wat activeert mijn emotie, mijn ego, mijn gevoel van identiteit en wat betekent dat voor mijn handelen?

Ik ben de leraar en jij de leerling. Gezien vanuit identiteit leer jij van mij en ik niet van jou. Wat als we dit vanuit een rol bekijken en dan kunnen we beide leraar en leerling zijn. Hoe neem jij jezelf waar?

Als warrior train je jezelf dagelijks door middel van meditatie. Je neemt waar en verplaatst je aandacht naar je ademhaling. Daardoor laat je jouw trigger los en kun je kiezen voor een andere rol.

Opbouw meditatie:

Zoek een plek waar je ongestoord kunt zitten. Ga rechtop zitten met je rug los van de rugleuning. Je houdt je hoofd alsof de bovenkant van je hoofd via een touwtje verbonden is met de hemel. Plaats je voeten recht onder je knieën. Voel de verbinding met de aarde. Je handen rusten op je bovenbenen, richting je knieën.

Je ogen zijn open en je kijkt recht voor je uit richting de horizon en dan laat je je ogen iets naar beneden zakken. Je staart in de ruimte. Je mond is een beetje open en je tong raakt je verhemelte, alsof je iets wil gaan zeggen. Je ontspant je lichaam.

Je besteedt aandacht aan je ademhaling. Zodra een gedachte opkomt ga je weer terug naar je ademhaling. Het is niet de bedoeling om geen gedachte te hebben maar om steeds weer terug te keren naar je ademhaling als een gedachte opkomt. Hoe vaker je dit oefent hoe makkelijker je een gedachte (een trigger) kunt parkeren en kunt kiezen voor een passende rol en wijs kunt handelen.

Perfectionisme is een keuze: laat het los en handel zonder oordeel.

Margaret Wheatley heeft de training verwerkt in een Songline, a journey guided by voice and sound: https://margaretwheatley.com/the-warriors-songline/.