Emotie en Openheid

Hoe meer emotie toeneemt hoe meer het eigen verhaal groeit. Hoe meer het eigen verhaal toeneemt hoe minder wijs de acties. Dat leidt weer tot een toename van de emoties.

Openheid

Openheid is vaak verbonden aan compassie, een open hart hebben, open staan voor de ander. Of open staan voor een ander perspectief, een open mind hebben. Hier gaat het om open bewustzijn, om echt los te komen van onze triggers, van onze emoties. Openheid die je in staat stelt om authentiek jezelf te kunnen zijn. Open bewustzijn als mens, om onze triggers, onze emoties te kunnen waarnemen. Om een bewuste keuze te kunnen maken voor een respons passend bij de gehele situatie en niet alleen bij een onderdeel wat ons raakt of triggert. Dan gaat openheid ook over scherp kunnen waarnemen wat aan de orde is in mezelf, de ander en de omgeving.

Rol emoties

Als we op een wijze manier willen handelen in deze dynamische en sterk veranderende wereld zullen we ons bewust moeten worden van de rol van onze emoties. Ze zijn een belangrijke basis voor ons overleven en ons leven. Emoties zijn een bron voor ons gedrag maar ons gedrag is niet altijd even wijs. In communicatie is sprake van een zender en een ontvanger. De zender formuleert een boodschap en de ontvanger probeert die boodschap te begrijpen. Zowel de zender als ook de ontvanger gebruiken hun eigen mentale modellen, een eigen interpretatie van de werkelijkheid. Dit is de basis voor het formuleren van de boodschap en het begrijpen ervan. Onze emoties spelen daarbij een grote rol. Het gaat niet erom afstand te nemen van onze emoties maar om afstand te nemen van onze respons op basis van deze emoties.

We moeten leren omgaan met onze emoties door het creëren van ruimte, ruimte in onszelf, in onze verbinding met de ander en de verbinding met de omgeving, de wereld.

Hoe meer intensiteit van onze emoties, hoe meer we een eigen verhaal creëren. Vaak zoeken we bevestiging van het gecreëerde verhaal bij iemand anders. Hoe meer we het eigen verhaal creëren hoe meer we de handelingen daarop baseren. Gevolg: minder wijs handelen. Hoe minder wijs de handelingen hoe intenser de emoties zullen worden. Dit is een versterkende lus (R1).

Training

Door onszelf als professionals te trainen leren we onze emoties te herkennen en erkennen, te parkeren als ze niet constructief zijn. Zodoende maken we het eigen verhaal minder groot en kunnen we meer wijs handelen (R2).

Meditatie stelt je in staat om terug te keren naar je ademhaling en afstand te nemen van de situatie. Je wordt je bewust van je emotie en kunt kiezen voor een groter perspectief.

Door onszelf te trainen als professional leren we om het verhaal vanuit verschillende perspectieven waar te nemen (scherp onderscheidingsvermogen) en niet alleen onze emotie als bron te gebruiken (compassie). Daarmee creëren we minder een eigen verhaal en leren we het verhaal te zien vanuit een breder perspectief waardoor we wijzer kunnen handelen.

Door training en oefening ontwikkelen we vaardigheden in wijs handelen. Dat begint met het gebruik van de tools compassie en scherp onderscheidend vermogen. Wanneer zet ik welk instrument in? Wat is een passende balans tussen beide? Oefen, ervaar, reflecteer en leer wat voor jou wijs handelen kan betekenen.